Farmina Pet Foods

 

PROIZVODNA HALA SA PRATEĆIM OBJEKTIMA KOMPLEKSA  “FARMINA PET FOODS”

UKUPNA INVESTICIONA VREDNOST: 21.000.000 €
INVESTITOR: „Farmina pet foods“ d.o.o. Inđija
MESTO GRADNJE: Inđija
UKUPNA KVADRATURA: cca 6.000m2
VRSTA KONSTRUKCIJE: A.B. Montažna skeletna konstrukcija
GODINA IZGRADNJE: 2009.