O NAMA

Kao nastavak kontinuiranog rada projektnih biroa ” Delta-Inženjering ” ( 1995 god. ) i projektnog biroa ” Delting 021″, promenom pravne forme osnovano je preduzeće “MARURI” d.o.o. Novi Sad, 2005. godine.

Osnovna delatnost preduzeća “MARURI” je pružanje usluga izrade svih vrsta projektno-tehničke dokumentacije, ishodovanja neophodnih dozvola za izgradnju i uknjižbu objekata visokogradnje, niskogradne i hidrogradnje na svim nivoima, opštinskim, Pokrajinskim i Republičkim, vršenje stručnog nadzora za sve vrste radova na izgradnji objekata, pružanja logističke podrške i projekt-menađmenta u toku investicionog vođenja izgradnje objekata kako domaćih i stranih Green-field investicija.

Ističemo činjenicu na koju smo posebno ponosni, da su korisnici naših usluga zadovoljni pruženim uslugama, kako u pogledu kvaliteta tako i u poštovanju ugovorenih rokova, tako da nam ukazuju puno poverenje i ponovo se javljaju u cilju angažovanja na realizaciji njihovih novih projekata a zvanična potvrda toga je naša referentna lista realizovanih objekata.

Osnivač, ujedno i direktor „MARURI“ d.o.o Novi Sad, Željko Martinović, diplomirani je građevinski inženjer, stalni sudski veštak za oblast građevinarstva kao i vršilac koordiniranja u fazi projektovanja i izvođenja radova sa aspekta bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. Oko sebe okupio je tim stručnih ljudi od poverenja sa kojima iz godine u godinu ostvaruje kontinuitet u poslovanju, proširuje kapacitete i postiže sve bolje rezultate u poslovanju. U cilju održavanja nivoa kvaliteta usluga koje pruža, uz sopstvene kadrove angažuje iskusne i proverene konsultante i kooperante, sa zavidnim iskustvom, proverenom i poznatom stručnošću, a svojim zaposlenim kadrovima omogućava usavršavanje u vidu učešća na naučno-stručnim konferencijama u regionu.

Pozovite nas, stojimo Vam na raspolaganju!

MARURI“ d.o.o. Novi Sad,
Novi Sad, Ćirpanova 1

Tel. 021 548 904; 021 548 823
Tel./Fax 021 549 184
mobile: 063 518 545

E- mail:
maruri021 @ gmail.com